ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Pracowite Mrówki – w Dniu Mamy

Pracowite Mrówki przesyłają Mamusiom i Tatusiom tysiąc całusów.