ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

REKRUTACJA 2024/2025


“Super Przedszkole”

Najlepsze przedszkole na świecie,

to szesnastka – czy Wy wiecie?

Tu wszystko jest proste, radosne, ciekawe tu świat

cały poznasz przez świetną zabawę.”

DRODZY RODZICE!

Szukacie wspaniałego miejsca dla swoich pociech?

Zapraszamy Was do naszego przedszkola.

      Poniżej zamieszczamy informacje o naborze na rok szkolny 2024/2025. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną dla wszystkich miejskich przedszkoli pod adresem  http://www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl . 26 lutego 2024 r. o godzinie 8.00 uruchomiony zostanie system. Wnioski w formie papierowej (wydruk) składamy do wybranej przez Państwa placówki do dn. 5.03.2024r. do godz. 15.00.

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych. Poniżej zamieszczone są również wszelkie informacje dotyczące kryteriów, które są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu otrzymają pomoc w naszym przedszkolu.

 

  

 

Klauzula informacyjna – rekrutacja do przedszkola

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L  119 z 04.05.2016 r., str. 1)

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000);

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 16 ,, Kraina Odkrywców’’ ul: Powstańców 4 w Ostrołęce reprezentowane przez dyrektora placówki.
  1. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do przedszkola (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 650).
  2. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko edukacji w przedszkolu.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
  8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod.przedszkola@ostroleka.edu.pl

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem: