ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Kadra

 

Dyrektor Przedszkola:

Magdalena Kamińska

Wicedyrektor Przedszkola:

Magdalena Szewczyk

Nauczyciele:

Elżbieta Bocianiak

Anna Ćwiek

Alicja Fluks

Renata Kaczmarczyk

Agnieszka Pintera

Marta Rabuczewska-Kubeł

Jolanta Szewczyk

Beata Ścibek-Rejmontowska

Jolanta Trawińska

Magdalena Tyszka

Grażyna Zyra/Terapeuta SI

Edyta Ducka – Religia

Pracownicy obsługi Przedszkola:

   Renata Krystkowicz

   Justyna Borkowska

  Małgorzata Chrostek

   Marzena Drzyzguła

    Monika Kolczyńska

Maria Kowalczyk

  Ewa Domarecka – Łada

Ewa Łuba

Elżbieta Staśkiewicz