Dyrektor Przedszkola:

Magdalena Kamińska

Wicedyrektor Przedszkola:

Elżbieta Olszewska

Nauczyciele:

Wioleta Banach

Elżbieta Bocianiak

Anna Ćwiek

Renata Kaczmarczyk

Małgorzata Kutermankiewicz

Agnieszka Pintera

Marta Rabuczewska-Kubeł

Milena Rydel

Magdalena Szewczyk

Beata Ścibek-Rejmontowska

Jolanta Trawińska

Magdalena Tyszka

Grażyna Zyra/Terapeuta SI

Edyta Ducka – Religia

Pracownicy obsługi Przedszkola:

Renata Krystkowicz

Małgorzata Chrostek

Maria Kowalczyk

Marzena Drzyzguła

Monika Gąsior

Ewa Łuba

Bożena Napiórkowska

Elżbieta Staśkiewicz

Ewa Domarecka-Łada