ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Kadra

 

Dyrektor Przedszkola:

Magdalena Kamińska

Wicedyrektor Przedszkola:

Elżbieta Olszewska

Nauczyciele:

Elżbieta Bocianiak

Anna Ćwiek

Renata Kaczmarczyk

Agnieszka Pintera

Wioleta Przewoźnik

Marta Rabuczewska-Kubeł

Magdalena Szewczyk

Beata Ścibek-Rejmontowska

Jolanta Trawińska

Magdalena Tyszka

Grażyna Zyra/Terapeuta SI

Edyta Ducka – Religia

Pracownicy obsługi Przedszkola:

Renata Krystkowicz

Małgorzata Chrostek

Maria Kowalczyk

Marzena Drzyzguła

Monika Gąsior

Ewa Łuba

Bożena Napiórkowska

Elżbieta Staśkiewicz

Ewa Domarecka-Łada