ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w mieście Ostrołęka


W dniu 20 listopada 2023 r. Miasto Ostrołęka zawarło porozumienie z I-Dent Indywidualna Praktyka Dentystyczna Julita Szulimowska dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego. W myśl tego porozumienia opieką stomatologiczną zostaną objęte dzieci w wieku przedszkolnym.

Badania profilaktyczne wykonywane będą raz na kwartał. W ramach takiego świadczenia pacjent otrzyma badanie stomatologiczne, czyszczenie zębów oraz lakierowanie. Cała procedura odbywać się będzie na jednym spotkaniu. Po zakończonej wizycie każde dziecko otrzyma nagrodę dzielnego pacjenta a każdy rodzic otrzyma również informację o stanie uzębienia dziecka i potrzebach profilaktyczno – leczniczych dziecka, w tym leczeniu ortodontycznym lub chirurgicznym, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Pracownicy gabinetu kontaktować się będą z dyrekcją przedszkoli w celu ustalenia  terminów spotkań, na które całe grupy będą zapraszane. Dzieci mogą być dowiezione komunikacją miejską do gabinetu, który położony jest w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce przy al. Jana Pawła II 120A

W trakcie takiego spotkania dzieci będą badane przez zespół lekarzy z dyplomami i wykwalifikowane higienistki. Badanie prowadzone będzie jednocześnie na dwóch fotelach stomatologicznych. Z pozostałą grupą, w oddzielnym pomieszczeniu, prowadzone będą z dziećmi zajęcia edukacyjne na temat profilaktyki jamy ustnej.

Jednym z celów jest wyrobienie w dzieciach odpowiedniej postawy i nawyków, które pozwolą odczarować gabinet stomatologiczny jako miejsce kojarzące się z  bólem.

W związku z powyższym przedszkolny personel do pracy z dziećmi dopilnuje aby pierwsza wizyta kojarzyła się dziecku z bezstresową i przyjemną atmosferą. W czasie takiego spotkania, dzieci będą mogły poznać kim jest stomatolog. Będzie to dla większości dzieci wizyta adaptacyjna, dzięki której wykształci się w dzieciach pozytywny wizerunek gabinetu stomatologicznego i lekarza dentysty.

Tel kontakt: 698 155 596, e – mail. gabinet.ostroleka1@gmail.com