ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Oferta

„Pomóż mi zrobić to samodzielnie”

                                                                                                                    M. Montesori

Kierując się tą zasadą naszą pracę organizujemy tak, by nasze przedszkolaki mogły rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami i zainteresowaniami z nastawieniem na rozbudzanie ciekawości poznawczej. Poza zajęciami z różnych obszarów edukacji przedszkolnej sami organizujemy i aktywnie uczestniczymy w konkursach i przeglądach międzyprzedszkolnych, gdzie nasi wychowankowie godnie reprezentują nasze przedszkole zajmując czołowe miejsca. Raz w miesiącu w naszej placówce odbywają się teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych aktorów scen teatralnych z całego kraju. Ponadto uczestniczymy w spotkaniach i zajęciach organizowanych w Galerii i Muzeum Kultury Kurpiowskiej, spotkaniach z twórcami ludowymi i przedstawicielami różnych zawodów.

Szczególną troską i pomocą specjalistyczną otaczamy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z myślą o nich organizowane są zajęcia:

  • rewalidacyjne
  • logopedyczne
  • korekcyjno – kompensacyjne
  • muzykoterapeutyczne
  • socjoterapeutyczne
  • ruchowe o bazie sensorycznej

Systematycznie współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce. W ścisłej współpracy z rodzicami organizujemy dla naszych przedszkolaków wycieczki mające na celu poznanie naszej kurpiowszczyzny, jak również innych ciekawych miejsc w naszym kraju np.: Warszawa, Olsztyn, Białystok, Łomża, itp.

Poprzez spotkania organizowane w naszym przedszkolu i zaprzyjaźnionych szkołach przygotowujemy dzieci do dobrego startu w nową szkolną rzeczywistość. Odbywają się też wspólne uroczystości, lekcje pokazowe, spotkania dla Rodziców z przyszłymi nauczycielami i specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Serdecznie zapraszamy do

„SZESNASTKI”

Czeka tu na WAS doświadczona i wszechstronnie wykształcona do pracy z małymi dziećmi kadra pedagogiczna. Gwarantujemy bezpieczny pobyt, wszechstronny rozwój poprzez wykorzystywanie w codziennych zajęciach aktywizujących metod i form pracy.