Od września 2010 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 16 w Ostrołęce funkcjonuje grupa integracyjna. Każdy kolejny rok pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych dawał nam wiele satysfakcji i utwierdzał w przekonaniu o tworzeniu kolejnych.

Dlatego też, od września 2014 r.  utworz0ny został kolejny oddział integracyjny. Doświadczenie zdobyte podczas pracy z tymi dziećmi, umiejętność współpracy z Rodzicami oraz systematycznie podnoszone kwalifikacje zawodowe utwierdzają nas w przekonaniu, iż sprostamy potrzebom rozwojowym wszystkich naszych wychowanków i oczekiwaniom ich Rodziców.

Przy ścisłej współpracy z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrołęce oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu prowadzimy zajęcia – logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, ruchowe o bazie sensorycznej, z muzykoterapii, psychoedukacyjne.

Wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, aby dzieci czuły się tu dobrze, były radosne, a każdy ich najmniejszy sukces jest dla nas największą nagrodą i motywacją do poszukiwania coraz lepszych rozwiązań wychowawczych i dydaktycznych.

W naszej pracy korzystamy również z wiedzy, doświadczeń i zaangażowania Rodziców.