ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

O nas i naszej pracy

Od września 2010 r. do sierpnia 2019 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 16 w Ostrołęce funkcjonowały grupy integracyjne. Doświadczenie zdobyte podczas pracy z tymi dziećmi, umiejętność współpracy z Rodzicami oraz systematycznie podnoszone kwalifikacje zawodowe utwierdzają nas w przekonaniu, iż sprostamy potrzebom rozwojowym wszystkich naszych wychowanków i oczekiwaniom ich Rodziców.

Przy ścisłej współpracy z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrołęce oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu prowadzimy zajęcia – logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, ruchowe o bazie sensorycznej, z muzykoterapii, psychoedukacyjne.

Wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, aby dzieci czuły się tu dobrze, były radosne, a każdy ich najmniejszy sukces jest dla nas największą nagrodą i motywacją do poszukiwania coraz lepszych rozwiązań wychowawczych i dydaktycznych.

W naszej pracy korzystamy również z wiedzy, doświadczeń i zaangażowania Rodziców.