ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Informacja

Szanowni Rodzice,

W dniach 28,31 sierpnia 2020 r. będą organizowane dni adaptacyjne dla dzieci 3-letnich. W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną spotkania dzieci z paniami w przedszkolu będą odbywać się w małych grupach. Panie nauczycielki telefonicznie poinformują Rodziców o godzinie spotkania. Każdy z Państwa powinien w dniu przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do przedszkola dostarczyć oświadczenie, które dostępne jest w załączniku.

Poniższe oświadczenie powinni dostarczyć także Rodzice, których  dzieci będą uczęszczały do naszego przedszkola od dnia 1 września 2020 r.

Elżbieta Olszewska

p.o. Dyrektora PM nr 16 “Kraina Odkrywców” w Ostrołęce

Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do  Przedszkola Miejskiego Nr16 w Ostrołęce