ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

INFORMACJA DLA RODZICÓW – DYŻUR WAKACYJNY

Rozpoczynamy zapisy dzieci na dyżur wakacyjny (lipec, sierpień) w roku szkolnym 2019/2020.

Bardzo proszę Rodziców o zapoznanie się z zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego

w Przedszkolu Miejskim Nr16 “Kraina Odkrywców” w Ostrołęce.

Wszystkie informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego zamieszczone są poniżej

(zasady organizacji, wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, upoważnienie dla osób odbierających dziecko,

oświadczenie, informacja o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego).

p.o. Dyrektora PM16 “Kraina Odkrywców”

Elżbieta Olszewska

 

Zarządzenie dyrektora

Wykaz przedszkoli dyżurujących w lipcu i sierpniu

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr16 Kraina Odkrywców w Ostrołęce

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

Upoważnienie dla osób odbierających i oświadczenie