ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Dzień Odkrywcy

Jesteśmy Krainą Odkrywców – Dzień Odkrywców to ważne święto w naszym przedszkolu.

Wszystkie dzieci w tym dniu brały udział w pokazach eksperymentów, w konkursach, zabawach badawczych mających na celu rozwijanie dziecięcej kreatywności i ciekawości poprzez doświadczanie.