ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

LOGOPEDA RADZI

data wpisu: 2020-04-03

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych naszego przedszkolnego logopedy pani Małgorzaty Pogorzelskiej.

ĆWICZENIA ARTYKUACYJNE

ĆWICZENIA ODDECHOWE

ĆWICZENIA SŁUCHOWE

kategoria wpisu: