Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne u dzieci. Propozycje przygotowała pani psycholog Paulina Bednarczyk.

Ćwiczenia