ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 20.05.2020r. po długiej przerwie w małych grupach będziemy spotykać się w naszym przedszkolu. Jednak z niecierpliwością oczekujemy kiedy wszystkie dzieci będą mogły wrócić do swojego przedszkola.

Szanowni Rodzice!

Zwracam się z prośbą do Rodziców, którzy zadeklarowali przyjście dziecka do przedszkola, aby zapoznali się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Przedszkola Miejskiego Nr16 “Kraina Odkrywców” w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronowirusa COVID-19 w Przedszkolu Miejskim Nr16 “Kraina Odkrywców” oraz Oświadczeniem Rodzica/Opiekuna, którego dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Proszę o wydrukowanie oświadczenia i podpisanie przez Rodziców (matka i ojciec lub opiekunowie prawni) i w dniu przyprowadzenia dziecka dostarczyli je do przedszkola.

Zwracam się również z prośbą, aby każde dziecko przyniosło ze sobą fabrycznie zapakowany ręcznik papierowy, zamiast ręcznika materiałowego.

Serdecznie zapraszamy i cieszymy się, że już niedługo się zobaczymy.

Elżbieta Olszewska

p.o. Dyrektora

Załączniki do zapoznania:

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa COVID-19

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR16 KRAINA ODKRYWCÓW w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do  Przedszkola Miejskiego Nr16 w Ostrołęce