Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 Kraina Odkrywców w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 16 Kraina Odkrywców w Ostrołęce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr16 Kraina Odkrywców z dnia 15.05.2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr16 Kraina Odkrywców w Ostrołęce w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 Kraina Odkrywców w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 16 Kraina Odkrywców w Ostrołęce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19