ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

WAŻNA INFORMACJA

SZANOWNI RODZICE, KOCHANE DZIECI

W związku z trudną sytuacją wynikającą z zagrożenia epidemicznego chcemy byście wiedzieli, że jesteśmy z Wami i bardzo za Wami tęsknimy.
Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca 2020r.rozpoczynamy organizację zajęć dla naszych przedszkolaków( zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego)z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zachęcamy Rodziców a szczególnie przedszkolaków do zabawy. Prosimy Państwa o codzienne odwiedzanie swoich skrzynek e-mail oraz grup na portalu Facebook, gdyż tam panie będą zamieszczały propozycje zabaw i zajęć dla dzieci.
Życzymy miłej zabawy i szybkiego powrotu do przedszkola.
CZEKAMY NA WAS.

Dyrektor

Elżbieta Olszewska