ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

UBEZPIECZENIE

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, że zbliża się ostateczny termin (15 październik) dokonania płatności za ubezpieczenie dziecka. Ubezpieczenie jest dobrowolne, nie mniej jednak, Ci z Państwa, którzy chcą ubezpieczyć dziecko proszeni są o dokonanie płatności.

Link do polisy: https://szkola.compensa.pl/

Kod dostępu: 921648

z poważaniem

p.o. dyrektora Pm Nr 16 “Kraina Odkrywców”

Magdalena Kamińska