ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Ramowy rozkład dnia

[su_animate type=”lightSpeedIn” delay=”1.5″]

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3-4 letnich)

Zajęcia dodatkowe – ponad podstawę programową 6:30-7:30

 • 6:30 – 7:30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola – rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 • 7:30 – 8:00 – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualne lub w małych zespołach (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Ćwiczenia poranne.

Realizacja podstawy programowej 8:00 – 13:00

 • 8:00 – 8:30 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 8:30 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
 • 9:00 – 9:45 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe.
 • 9:45 – 11:15 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
 • 11:15 – 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk.
 • 12:15 – 13:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki (odpoczynek). Bajkoterapia – słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową 13:00 – 17:00

 • 13:00 – 14:00 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali.
 • 14:00 – 14:30 – Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
 • 14:30 – 15:00 – Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
 • 15:00 – 16:15 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 16:15 – 17:00 – Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, czynności organizacyjno-porządkowe.

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych (5-6 letnich)

Zajęcia dodatkowe – ponad podstawę programową 6:30-7:30

 • 6:30 – 7:30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola – rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 • 7:30 – 8:00 – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – indywidualne lub w małych zespołach (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Ćwiczenia poranne.

Realizacja podstawy programowej 8:00 – 13:00

 • 8:00 – 8:30 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 8:30 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
 • 9:00 – 10:15 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe.
 • 10:15 – 11:15 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego). Zabawy ruchowe
 • 11:15 – 12:15 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w łazience. Obiad. Zabiegi higieniczne – mycie zębów, rąk.
 • 12:15 – 13:00 – Ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki. Bajkoterapia – słuchanie fragmentów książek z literatury dziecięcej.

Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową 13:00 – 17:00

 • 13:00 – 14:00 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub zabawy ogólnorozwojowe w sali.
 • 14:00 – 14:30 – Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
 • 14:30 – 15:15 – Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę.
 • 15:00 – 16:30 – Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 16:30 – 17:00 – Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, czynności organizacyjno-porządkowe.

[/su_animate]