ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Przypominamy! Rekrutacja uzupełniająca

Przypominamy, że od 24 kwietnia 2023 r. – od godz. 8.00 do 27 kwietnia 2023 r. – do godz. 15.00 mogą Państwo składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę.