W tym trudnym dla wszystkich czasie w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce zaprasza do korzystania z telefonicznych porad psychologa. Jesteśmy do dyspozycji Państwa oraz dzieci i młodzieży w następujących dniach:

poniedziałek i wtorek – 508 773 423 w godzinach 12.00-16.00

czwartek i piątek – 519 818 296 w godzinach 12.00-16.00

W związku z tym, że 13 kwietnia i 1 maja są dniami świątecznymi dyżur odbędzie się też w środy 15 kwietnia i 29 kwietnia.

DYŻURY PPP

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne u dzieci. Propozycje przygotowała pani psycholog Paulina Bednarczyk.

Ćwiczenia

Przypominamy Rodzicom, których dzieci zostały zakwalifikowane do naszego przedszkola o konieczności potwierdzenia woli w terminie:od 31 marca od godziny 15.30 do 3 kwietnia do godziny 15.30 drogą elektroniczną na adres przedszkole16@poczta.onet.eu. Telefon do kontaktu: 29 764 40 80

Wzór potwierdzenia woli:

WZÓR DO POBRANIA

(Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)                                                                           (miejscowość i data)

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

Potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/ mojego syna (imię i nazwisko dziecka, kandydata)

do Przedszkola Miejskiego Nr 16 „Kraina Odkrywców” w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021.

 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów