ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki

Zgodnie z terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka w naszym przedszkolu jest dostępna lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki.