ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Język angielski

Informujemy o zmianie godzin zajęć języka angielskiego.