ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

INFORMACJA    DLA     RODZICÓW – kontynuacja

 

Od 15 lutego 2021r. wydawane są karty kontynuacji dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 16 „ Kraina Odkrywców”,  które w roku szkolnym 2021/2022 chciałyby kontynuować pobyt w naszym   przedszkolu. Zainteresowanych Rodziców proszę
o wypełnienie karty  i wrzucenie do urny znajdującej się w  holu przedszkola. Karty kontynuacji  należy złożyć najpóźniej do 22 lutego 2021r.

Karty są do odebrania  u Pań w grupach lub w kancelarii przedszkola.

Tutaj mogą Państwo pobrać kartę kontynuacji:

Karta kontynuacji

  UWAGA

Jeżeli Rodzic nie złoży karty kontynuacji  do 22 lutego 2021r.jest to jednoznaczne z rezygnacją
z edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim Nr 16 „ Kraina Odkrywców” w Ostrołęce w roku szk. 2021/2022

Magdalena Kamińska
p.o. dyrektora PM Nr 16