Upoważnienie dla osób odbierających i oświadczenie