ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

pragniemy złożyć wyrazy uznania wszystkim

Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty,

w tym także Emerytowanemu Gronu Pedagogicznemu

za codzienną pracę wkładaną w wykształcenie młodego pokolenia.

Życzymy, by ta niełatwa misja przynosiła radość i satysfakcję,

a także spotykała się z nieustającym szacunkiem społeczeństwa.

Życzymy również pozytywnych efektów działań,

zrozumienia w oczach Dzieci i Rodziców, wrażliwości oraz cierpliwości

w pokonywaniu codziennych trudności.

 

p.o. dyrektora Magdalena Kamińska, wicedyrektor Elżbieta Olszewska