ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

DRODZY RODZICE!

Przypominamy Rodzicom, których dzieci zostały zakwalifikowane do naszego przedszkola o konieczności potwierdzenia woli w terminie:od 31 marca od godziny 15.30 do 3 kwietnia do godziny 15.30 drogą elektroniczną na adres przedszkole16@poczta.onet.eu. Telefon do kontaktu: 29 764 40 80

Wzór potwierdzenia woli:

WZÓR DO POBRANIA

(Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)                                                                           (miejscowość i data)

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

Potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/ mojego syna (imię i nazwisko dziecka, kandydata)

do Przedszkola Miejskiego Nr 16 “Kraina Odkrywców” w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021.

 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów