ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Drodzy Rodzice,

poniżej zamieszczamy Procedury bezpieczeństwa obowiązujące naterenie Przedszkola Miejskiego Nr 16 “Kraina Odkrywców” w Ostrołęce w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 oraz Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa COVID-19. Prosimy o zapoznanie się.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 16 Kraina Odkrywców w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola Miejskiego NR 16 Kraina Odkrywców w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 16 KRAINA ODKRYWCÓW W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 (2)

Procedura na wypadek wystąpienia COVID-19