ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

6 latki z wizytą w szkole :)

Pracowite Mrówki 28 lutego wzięły udział w zajęciach zorganizowanych specjalnie dla nich w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce.

zajęciach sportowych zorganizowanych na sali gimnastycznej