Grupę prowadzą nauczycielki:

  • mgr Grażyna Zyra
  • mgr Marta Zalewska
  • mgr Magdalena Szewczyk