ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

SPOTKANIE Z NEUROLOGOPEDĄ

W dniu 7.12.2023r. w grupie „Ananasy” dzieci gościły u siebie Panią mgr Ewę Bocianiak-Ostrowską, która jest neurologopedą.
Neurologopeda jest specjalistą logopedą z dodatkową specjalizacją neurologopedyczną. Zajmuje się profilaktyką oraz kompleksowym diagnozowaniem zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego.
Pani Ewa przyniosła ze sobą rekwizyty i opowiedziała o ogólnej budowie mózgu, funkcjonowaniu poszczególnych płatów, wpływie zaburzeń na mowę, jak też profilaktyce zachowania tak ważnego organu w jak najlepszym zdrowiu i sprawności. Dzieci miały również możliwość obejrzenia kliszy rezonansu magnetycznego, na której uchwycony został obraz struktur mózgowych i organów w obrębie czaszki. Dostępny był również pantomogram pacjenta (zdjęcie przeglądowe-panorama zębów) gdzie prześwietlona została szczęka i żuchwa przy użyciu promieniowania jonizującego, mające na celu ukazanie nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej. Dzieci miały możliwość obejrzenia wycisku ortodontycznego prawidłowego zgryzu pacjenta, podniebienia twardego i miękkiego. Zostały omówione główne zadania mięśnia w obrębie jamy ustnej jakim jest język. Trudny temat wzbudził ciekawość i zainteresowanie, a holistyczne podejście Pani Ewy do spraw z nim związanych sprowokowało lawinę pytań dzieci w kierunku prowadzącej.