ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Rekrutacja 2016/2017

Zarządzenie

Regulamin rekrutacji

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do:
1)Elektronicznego wypełnienia Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru w wymaganym terminie.
(Wniosek dostępny jest na portalu internetowym: www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl