ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców, Opiekunów

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/01/list-rodzice-1.pdf