Grupę prowadzą nauczycielki:

  • mgr Anna Ćwiek
  • mgr Elżbieta Olszewska
  • mgr Agnieszka Pintera