Grupę prowadzą nauczycielki:

  • mgr Elżbieta Bocianiak
  • mgr Małgorzata Kutermankiewicz